Digital Marketing

Insight là gì? Tại sao insight lại quan trọng

Trong thời kỳ hiện nay, insight là biểu đồ biểu thị xu hướng mua sắm và hành vi của khách hàng. Nhờ vào yếu tố này, các doanh nghiệp có thể nắm được những yêu cầu  từ khách hàng của mình để tối ưu hóa SEO bên cạnh các yếu tố về nội dung, backlink,…